زمان بین دو عادت ماهوار معمولا چهار هفته می باشد. س 2 خون حيض چه مشخصاتي دارد ج ـ خون […]