کاری از محمد سیاه قلم در حدود ۶۰۰ سال پیش. تصاویر این موجود عجیب الخلقه و گفته های صاحبش را […]