این موجودات عجیب و غریب واقعا می توانند از پاهای خود دوباره رشد کنند. ۱۰ گونه جدید از موجودات عجیب […]

کاری از محمد سیاه قلم در حدود ۶۰۰ سال پیش. تصاویر این موجود عجیب الخلقه و گفته های صاحبش را […]